Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden. Elk bestuurslid heeft zijn eigen taken en commissies onder zich. Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Financiële zaken

Technische zaken

Jeugdzaken

Jeugdzaken

Commissaris PR

Lotte van der Meulen

Karien aan den Toorn

Ben Fölsche

Rick Bijsterbosch

Sebastian Vermue

Kira Kovácsèk

Rachel Marée

Linde Kortleve

voorzitter.kvnoviomagum@gmail.com

secretaris.kvnoviomagum@gmail.com

penningmeester.kvnoviomagum@gmail.com

penningmeester.kvnoviomagum@gmail.com

bestuurslidtc.kvnoviomagum@gmail.com

bestuurslidjc.kvnoviomagum@gmail.com

bestuurslidjc.kvnoviomagum@gmail.com

commissarispr.kvnoviomagum@gmail.com

Commissies

De vereniging heeft meerdere commissies om te zorgen dat we in de breedste zin van het woord als korfbalvereniging functioneren. Bepaalde commissies zorgen voor korfbal-gerelateerde zaken, maar een aantal ook voor activiteiten of financiële acties. 

Technische commissie

tc@kvnoviomagum.nl

De TC regelt alle zaken om korfbal voor senioren te faciliteren. Denk hierbij aan zaalhuur, wedstrijdplanning, trainingsindelingen, teamindelingen, seizoensvoorbereiding en uitvoeren van het technische beleid. 

Jeugdcommissie

jc@kvnoviomagum.nl

De JC regelt alle zaken om korfbal voor de jeugd te faciliteren. We hebben een jeugd technische commissie en een activiteiten commissie voor de jeugd. Deze commissie bestaat voor een deel uit Noviomagum leden en Keizer Karel leden.  

Kledingcommissie

kledingcommissie.kvnoviomagum@gmail.com

De kledingcommissie regelt de clubkleding en is aanspreekpunt voor de webshop. 

Vrijwilligerscommissie

vrijwilligers.kvnoviomagum@gmail.com

De vrijwilligerscommissie beheert de vrijwilligerstaken die ingevuld moeten worden. 

Voor meer informatie over de vrijwilligerstaken, zie deze pagina. 

Activiteitencommissie

activiteiten.kvnoviomagum@gmail.com

De activiteitencommissie organiseert activiteiten, met name gericht op de senioren, maar vaak ook in combinatie met de jeugcommissie voor gemengde activiteiten. Denk hierbij aan feestjes, pubquiz, beerpong-toerooi, BBQ, etc. 

Financiële actiecommissie

penningmeester.kvnoviomagum@gmail.com

De financiële actiecommissie organiseert belangrijke financiële acties voor de vereniging. Jaarlijks doen we mee met de Grote Clubactie, en Jantje Beton. Verder doen we mee met de Rabobank-clubsupport en hebben we een kledingcontainer op het terrein staan waar we ook geld mee ophalen. 

Kantinecommissie

bestuur@kvnoviomagum.nl

De kantinecommissie is eerste aanspreekpunt voor het beheer van het culbhuis en de kantine. Verder doen zij de inkopen van de kantine. Eventuele verhuur van het clubhuis kan via het bestuur.