Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten. De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan
met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. Daarnaast helpt de VCP het bestuur grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen aan de hand van het beleid.


Vertrouwenscontactpersonen fungeren in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.


De vertrouwenspersoon van KV Noviomagum heeft een achtergrond in de psychologie, en heeft extra aanvullende cursussen gevolgd om  voor onze vereniging zo goed mogelijk haar taak uit te voeren. Verder denkt zij actief mee over hoe we als Noviomagum verder een veilige sportcultuur kunnen uitdragen en ontwikkelen. 
Maak kennis met onze vertrouwenspersoon

Hi iedereen!


Ik ben Pleun van Doornik en ik ben de vertrouwenscontactpersoon van Noviomagum. Ik speel op dit moment zo’n 3 jaar in de selectie van Novio en zit in de media- en activiteitencommissie. Ik werk bij het KNKV, daar maak ik onder andere opleidingen voor trainers en werk ik samen met de bondscoaches om het prestatiegedrag bij onze atleten van TeamNL Korfbal te stimuleren. Daarnaast ben ik betrokken bij onderwerpen als ‘Korfbal en inclusie’ en zorg ik voor videocontent op de socials van korfbal.nl. Ik heb psychologie en sport- en prestatiepsychologie gestudeerd, wat ook één van de redenen is waarom ik de functie van vertrouwenscontactpersoon bij Novio zal gaan oppakken. 


Een vertrouwenscontactpersoon (VCP); wat is dat nu eigenlijk? Een VCP biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten. Als jij een hulpvraag hebt, ga ik in gesprek met jou om te kijken welke mogelijke stappen we kunnen nemen om de situatie te verbeteren. Dit gaat natuurlijk allemaal anoniem. Daarnaast help ik het bestuur om beleid te maken
om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen binnen onze vereniging. Een veilige sportcultuur is van groot belang, we willen dat iedereen zich welkom voelt bij Noviomagum.


Bij deze doe de oproep aan alle leden van Noviomagum om met mij contact op te nemen als je last hebt van ongewenst gedrag binnen de vereniging. Ongewenst gedrag kan er op veel manieren uit zien: Verbaal, non-verbaal of fysiek. Dit gedrag kan zich voordoen van een trainer naar een speler, maar ook tussen spelers of in commissies. Wanneer je grensoverschrijdend gedrag ervaart, mag je met mij contact opnemen op de manier waarop jij dat prettig vindt, aan het einde van dit stukje staan mijn contactgegevens. Op basis van jouw behoeften en de situatie zullen we samen de stappen bepalen die nodig zijn om verder te gaan. Dit kan in elke situatie anders zijn, dus ik wil je aanraden om tóch met mij contact op te nemen wanneer je twijfelt. Het kan
ook zijn dat we met een enkel gesprek al dingen kunnen oplossen of jouw gevoel beter kunnen maken.


In de komende tijd zal ik me inzetten om een veilig sportklimaat binnen Noviomagum te gaan stimuleren en ontwikkelen. Jullie horen snel weer van mij, en als het nodig is hoor ik graag van jullie.


Liefs,
Pleun van Doornik